cercopod اداره رطوبت مهاباد ایستگاه

cercopod: اداره رطوبت مهاباد ایستگاه هواشناسی هوا مهاباد ابری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

نایب مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران از کم کردن قیمت مرغ خبر داد و گفت: در پی زیاد کردن تولید و کم کردن مصرف در فصل پاییز، مرغ‌ها بدون مشتری در مرغداری‌ها مانده‌

مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

مرغ های بی مشتری روی دست صاحبانشان ماند

عبارات مهم : انجمن

نایب مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران از کم کردن قیمت مرغ خبر داد و گفت: در پی زیاد کردن تولید و کم کردن مصرف در فصل پاییز، مرغ ها بدون مشتری در مرغداری ها مانده اند.

حبیب اسدالله نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تولیدکنندگان بعد از ۴۵ روز زحمت در واحدهای مرغداری، نه اختیار مورد نیاز جهت فروش مرغ های تولیدی دارند و نه نقشی در تعیین قیمت آن دارند.

مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

وی افزود: در دو هفته گذشته باز هم بازار از مرغ انباشته شده است هست. مرغ هایی که در واحدهای مرغداری مانده و خریدار ندارد و قیمت هر روز کم کردن می یابد.

اسدالله نژاد گفت: شرکت پشتیبانی امور دام بنا به وظیفه ذاتی خود به تمامی استانها دستورالعمل خرید و ذخیره سازی مرغ را ابلاغ کرد ولی این دستورالعمل همواره اعتراض مرغداران را در پی دارد.

نایب مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران از کم کردن قیمت مرغ خبر داد و گفت: در پی زیاد کردن تولید و کم کردن مصرف در فصل پاییز، مرغ‌ها بدون مشتری در مرغداری‌ها مانده‌

نائب مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران ضمن انتقاد شدید از عملکرد معاونت اصلاح تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ریزی و ساماندهی صنعت مرغداری کشور گفت: آسیب های وارده بر صنعت متوجه این معاونت هست، آیا که به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار سند چشم انداز جهت صنعت نداشته و طرح و برنامه فنی و کارشناسی هم جهت برون رفت از وضع موجود ندارند و با آزمون و اشتباه به دنبال مدیریت صنعت هستند.

وی صدور بی رویه مجوز جهت واحدهای مرغداری بدون تعیین بازار مصرف جهت آن و سرازیر کردن حجم وسیعی از اعتبارات ملی جهت این کار و بر هم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا و درگیر کردن بانک ها و مرغداران با این بحران را از غلط های استراتژیک وزارت جهاد تلقی و افزود: جهت برطرف این بحران مدیریت تولید مدنظر و اجرایی شد که در نهایت کم کردن تولید جوجه مدنظر قرار گرفت.

اسدالله نژاد ادامه داد: با توجه به زیاد کردن بی رویه قیمت جوجه، وزارت جهاد کشاورزی جهت حل مسئله گرانی جوجه راحت ترین راه را گزینش کرد و زیاد کردن سن از بین بردن گله مادر و به تبع آن زیاد کردن تولید جوجه و حتی دستور واردات تخم مرغ نطفه دار را در دستور کار قرار داد. در حالیکه کم کردن شدید مصرف مرغ در پاییز و افت سنتی قیمت قابل آینده نگری بود.

مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

نائب مدیر هیئت مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با گلایه از مصوبات حاکمیتی که به وسیله سایر اجزا حاکمیتی اجرا نمی شود، گفت: در حالی که از سوی تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ ۷۲۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان اعلام شده است و وظیفه ذاتی شرکت پشتیبانی امور دام وزرات جهادکشاورزی حمایت از تولیدات است این شرکت با قراردادی عجیب مرغ منجمد شیرین پک را به ازای هر کیلوگرم ۶۸۰۰ تومان خریداری می کند. در حالیکه هزینه انجماد و بسته بندی حدود ۳۰۰ تومان از مرغ گرم زیاد است و در اصل خرید شرکت پشتیبانی ۷۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار است و این یعنی جفا در حق تولیدکنندگانی که مرغ های مازاد آنان در سالن ها مانده و چاره ای جز فروش به هرقیمتی ندارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان با اشاره به اینکه همواره با شروع خرید و ذخیره سازی شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ به شدت کم کردن و قیمت قرار داده زیاد کردن می یابد، آن را یک معما و پرسش بزرگ جهت تولید کنندگان برشمرد و افزود: درحال حاضر کنترل تولید جوجه وبه تبع آن مرغ و نظارت برقیمت جوجه و نهاده، ساده ترین راه جهت مدیریت تولید است.

نایب مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران از کم کردن قیمت مرغ خبر داد و گفت: در پی زیاد کردن تولید و کم کردن مصرف در فصل پاییز، مرغ‌ها بدون مشتری در مرغداری‌ها مانده‌

وی در آخر کمک دستگاه های مسئول جهت قطع دست دلالان و واسطه ها در تعیین قیمت مرغ و جوجه و واگذاری امور به تشکل ها را خواستار شد.

مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

واژه های کلیدی: انجمن | بازار | وزارت جهاد کشاورزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog